راهنمای تز

راهنمای ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه
گروه خدمات آکادمیک تز زیر مجموعه وبگاه پرستار می باشد و بیشتر روی متون و پروژه های پرستاری و گروه پزشکی و پیراپزشکی متمرکز است. خدمات تز شامل ترجمه (ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه شفاهی، ترجمه عمومی، ترجمه تخصصی رشته های مختلف دانشگاهی)، تحقیق (شامل…
بیشتر

تعدادی از همکاران تز

بازخوان - مترجم تلفنی

کوردیناتور - مترجم

بازخوان - مترجم تلفنی

مترجم همزمان

مترجم همزمان

مترجم پژشکی