روند محاسبه قیمت ترجمه

معیار محاسبه هزینه ترجمه تعداد کلمات متن است. انواع فایل ها در قالب های مختلف از قبیل pdf، doc، docx، pub، dejvu، txt، jpg، png و غیره پذیرفته می شود. شما می توانید از متن دست نویس خود عکس گرفته و برای سفارش ترجمه ثبت کنید. سفارش صوتی نیز پذیرفته می شود. ابتدا فایل مبدا برای شمارش کلمات به فایل میکروسافت ورد تبدیل می شود. سپس از طریق ابزار word count میکروسافت ورد یا تعداد کلمات نمایش یافته در گوشه سمت چپ پایین پنجره برنامه بر روی status bar برنامه استفاده می شود. بعد از مشخص شدن تعداد کلمات در میکروسافت ورد، اپراتور متن را از نظر کلمات شکسته، فرمول، عکس و جدول بررسی می کند و در صورت لزوم تعداد این دسته کلمات را از جمع کل کسر کرده یا اضافه می کند. در صورتی که کاربر به ترجمه جداول، زیر شکل ها، پاورقی ها و مواردی از این دست نیاز نداشته باشد، از جمع شمارش کلمات کسر می شود و تعداد کلمات دقیق هر فایل محاسبه می شود.

طریقه محاسبه هزینه ترجمه
شمارش کلمات متن

به منظور شمارش تعداد کلمات فایل های pdf، می توانید در نرم افزار مربوطه نظیر Adobe Acrobat یا نرم افزارهای مشابه مثل pdf convertor یا از طریق کپی متن در نرم افزار میکروسافت ورد، متن خود را به ویرایشگر ورد منتقل کنید. توجه داشته باشید که کلیه قسمت هایی که مطابق درخواست کاربر نباید ترجمه شوند، از محاسبه تعداد کلمات کسر می شوند. مثلاً منابع فایل مبدا از شمارش کلمات کسر می شود، مگر اینکه کاربر ترجمه منابع را نیز درخواست کرده باشد.

اگر به دلایل فنی یا کیفیت فایل سفارش امکان تبدیل وجود نداشته باشد، شمارش کلمات در سفارش های کوچک و متوسط به صورت دستی انجام می شود و در سفارش های حجیم به صورت توافقی به صورت رندوم و نمونه گیری انجام می شود. نمونه گیری به این شکل است که از هر صفحه چند خط شمارش شده و سپس در تعداد خطوط هر صفحه ضرب می شود تا تعداد تقریبی کلمات هر صفحه مشخص گردد، سپس در تعداد صفحات سفارش ضرب می شود.

تز حداکثر تلاش خود را بکار می گیرد که محاسبه کلمات سفارش دقیق بوده و حقی از کاربر یا مترجم ضایع نشود. لازم به ذکر است که معیار محاسبه هزینه ترجمه، تعداد کلمات متن مبدأ است و اختلاف در تعداد کلمات ترجمه و متن اصلی که به دلیل تفاوت فرهنگی و زبانی رخ می دهد، معیار تعیین هزینه سفارش نیست. در محاسبه تعداد کلمه های متن همواره به خواسته مشتری توجه می شود و حتی زیرنویس شکلها و جداول و فرمول ها در صورت عدم نیاز به ترجمه یا تایپ حذف می شوند.

مشتری در صورت تمایل می تواند خود به شمارش کلمات سفارش اقدام نماید و فایل تبدیل شده خویش را ملاک محاسبه هزینه بداند. تز با این امر موافقت دارد، ولی در هنگام ثبت سفارش، فایل مبدا نیز به همراه فایل تبدیل شده به صورت فایل zip در فرم ثبت سفارش ارسال گردد. زیرا مکررا مشاهده می شود که در تبدیل فایل ها و فرمت ها به همدیگر، بخش هایی از متن ممکن است از قلم افتاده باشد، حتی در حد یک تا پنج کلمه. بنابراین برای جلوگیری از سردرگمی مترجم و معیوب شدن سفارش کاربر، تز فایل های تبدیل شده کاربر را ملاک ترجمه قرار نمی دهد و فایل مبدا را برای ترجمه به گروه مترجمین مربوطه ارجاع می دهد.

توجه داشته باشید که در بعضی از زبان ها از قبیل فرانسه، کره ای یا آلمانی کلمات ترکیبی وجود دارد که اگر همانند انگلیسی با این متون برخورد شود، کلمات ترکیبی دو کلمه محسوب می شود، بنابراین این کلمات به صورت دستی (در سفارش های کوچک) یا به صورت نمونه گیری و رندوم از شمارش کلمات کسر می شوند.

در ترجمه انگلیسی به فارسی ۲% شمارش کلمات بخاطر حروف اضافه و بازه شمارش کسر می شود و در ترجمه فارسی به انگلیسی ۵% از شمارش نهایی کلمات کسر می شود تا کاربر به خاطر حروف اضافه ای مثل در، که، از هزینه اضافی پرداخت نکند.

شما می توانید در هر لحظه از شبانه روز به صورت ۷/۲۴ فایل و متن خود را برای شمارش کلمه و تعیین هزینه به تز ارسال نمایید. اپراتور در فاصله ۱۰-۱۵ دقیقه هزینه را محاسبه کرده و از طریق ایمیل یا پیامک به شما اعلان خواهد نمود.