شماره حساب های تز

شماره حساب های تز به قرار زیر است. شما می توانید با توجه به دسترسی خود، از هر یک از شماره ها استفاده نمایید:

۴۹۴۰۴۳۷۹۱۴
6104-3379-7826-3497
شماره حساب
شماره کارت

بانک ملت

82000342949005
۶۲۲۱۰۶۱۰۷۷۶۸۸۲۴۲
شماره حساب
شماره کارت

بانک پارسیان

467242086
6037-7015-1983-8947
شماره حساب
شماره کارت

بانک کشاورزی

کلیه حساب ها به نام مروت گیوی می باشد. لطفا پس از واریز مبلغ از طریق پیام خصوصی از کنترل پنل خود به اپراتور اطلاع دهید.