آموزش نوشتن محیط پژوهش پایان نامه

آموزش نوشتن پروپوزال – محیط پژوهش

نوشتن پروپوزال – محیط پژوهش پروپوزال چیست؟ پروپوزال از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ چه کسانی پروپوزال نیاز دارند؟ مراحل نگارش پروپوزال چیست؟ روش تحقیق و طرح تحقیق چیست؟ چگونه پروپوزال پایان نامه خود را بنویسیم؟ اینها سئوالاتی است که به ذهن هر محقق و دانشجوی کارشناسی ارشد برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دانشجوی دکترا برای تز دکترا، می رسد. در این مجموعه مقاله به بحث در مورد…

نوشتن جامعه پژوهش پروپوزال، نوشتن پایان نامه

آموزش نوشتن پروپوزال – جامعه پژوهش

جامعه (Population) به مجموعه کل عناصری اطلاق می شود که معیارهای خاصی را دارا می باشند. این عناصر می توانند افراد، خانواده، جامعه، پرونده پزشکی، یک واقعه، یک نمونه آزمایشگاهی یا حتی یک حیوان آزمایشگاهی باشد. این مجموعه عناصر که در سراسر جهان وجود داشته و معیارهای طرح نمونه گیری مطالعه را دارند، جامعه هدف (Target population) اطلاق می شود از قبیل تمامی زنان حامله، تمامی نوزادان زودرس، تمامی افراد مبتلا به دیابت، بچه های مبتلا به بیماری مزمن. در مقایسه با جامعه هدف، بخشی از جامعه هدف که محقق دسترسی منطقی به آنها دارد را جامعه دردسترس (Accessible population) می گویند.

نوشتن مرور متون پروپوزال - مرور متون پایان نامه

آموزش نوشتن پروپوزال – مرور متون

نگارش پیشینه پژوهش (Review the Literature) یکی از بخش های پروپوزال است. تحقیقات بایستی بر پایه دانش موجود طراحی شود. قبل از شروع مطالعات کمّی، تعیین دانش موجود در حوزه موضوع تحقیق مهم است. هرچند موضوعات معدودی وجود دارد که بدیع بوده و پایه دانش قبلی ندارد، اما بیشتر موضوعات را می توان در پیشینه و ادبیات تحقیقات قبلی پیدا کرد

داسویر اینفوگرافیک اهداف پژوهش

آموزش نوشتن پروپوزال – اهداف پژوهش

یکی از مهمترین جنبه های نگارش پروپوزال تدوین هدف کلی یا آرمانی (aim) و اهداف ویژه یا اختصاصی (objectives) پژوهش است. این هدف کلی و اختصاصی پژوهش است که دامنه، عمق و مسیر مطالعه پژوهش را مشخص می کند. دستیابی به اهداف پژوهش برای پاسخ به سئوال تحقیق لازم است. اهداف پژوهش مطالعه را به بخش های کوچکتری تقسیم کرده که دستیابی به آن راحتتر است. هدف کلی پژوهش مشخص می کند که چه چیزی بایستی مطالعه شود و اهداف اختصاصی یا ویژه مراحل و چگونگی دستیابی به هدف کلی را مشخص می کنند.

بیان مسئله چیست

آموزش نوشتن پروپوزال – بیان مسئله

آیا می دانید پروپوزال چیست؟ طرح مقدماتی تحقیق چیست؟ چگونه پروپوزال بنویسیم؟ پروپوزال از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ فرضیه چیست؟ سئوال تحقیق چیست؟ متغیرهای یک مطالعه کدامند و چگونه دسته بندی می شوند؟ چگونه بیان مسئله بنویسیم؟

طریقه نوشتن پروپوزال

پروپوزال چیست؟ طرح مقدماتی تحقیق چیست؟ چگونه پروپوزال پایان نامه خود را بنویسیم؟ پروپوزال از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ در این مقاله بطور مختصر طریقه تهیه پروپوزال برای پایان نامه کارشناسی ارشد بحث می شود. قبلا طریقه تهیه پیش پروپوزال یا تصویب عنوان پایان نامه بحث شد.

طریقه نوشتن فرضیه پژوهش

فرضیه چیست، چگونه فرضیه پژوهش بنویسیم، انواع فرضیه پایان نامه کدام است؟ فرضیه خبری چیست؟ فرضیه سئوالی چیست؟ فرضیه جهت دار یا بدون جهت چیست؟

طریقه نوشتن بیان مسئله

بیان مسئله چیست؟ چگونه مسئله یا عنوانی برای تحقیق یا پایان نامه خود انتخاب کنیم؟ چگونه یک بیان مسئله کامل می شود؟ در ادامه اجزای بیان مسئله و طریقه نوشتن بیان مسئله بحث می شود. بخاطر داشته باشید که بیان مسئله به معنی معرفی یک مسئله یا مشکل قابل تحقیق است و در ادامه اصل بیان مسئله بحث می شود. وقتی برای پروپوزال یا پایان نامه خود بیان مسئله می نویسید، شامل معرفی مسئله و بیان مسئله است. یعنی ابتدا مسئله مورد نظر را از طریق آمار و شواهد و نتایج مطالعات قبلی معرفی می کنید و سپس در پایان در یک پاراگراف مسئله را بیان می کنید.

مروری بر بیان مسئله و عنوان پایان نامه

بیان مسئله بیان مسئله چیست؟ چگونه بیان مسئله بنویسیم؟ اجزای بیان مسئله کدامند؟ بیان مسئله (Problem statement) ارائه ایده، مسئله یا موقعیتی است که محقق قصد دارد در مطالعه خود بررسی نماید. بیان مسئله بایستی به اندازه کافی وسیع باشد که نگرانی نیازمند مطالعه را پوشش دهد، در عین حال به اندازه کافی باریک باشد که مسیر و جهت طراحی طرح تحقیق را مشخص کند. بیان مسئله می تواند به…

تعیین ضرورت مسئله تحقیق

چگونه عنوان مناسب تحقیق پیدا کنیم؟ عنوان پژوهش یا عنوان پایان نامه چه مشخصاتی باید داشته باشد؟ ویژگی های تعیین کننده یک مسئله قابل تحقیق چیست؟ در تعیین عنوان چه متغیرهایی را باید در نظر بگیریم؟