اثرات روانی شب ادراری کودکان

بررسی تاثیر روانی شب ادراری بر اعتماد به نفس بچه های دبستانی چکیده زمینه و هدف پژوهش شب ادراری و خیس کردن رختخواب یکی از منابع مهم استرس ورانی بخصوص در بچه های بزرگتر است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر روانشناختی شب ادراری بر اعتماد به نفس بچه های سن مدرسه بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی استفاده شد. مطالعه در بیمارستان دانشگاهی در مصر انجام شد…

کانون کنترل سلامت دانشجویان پرستاری و مامایی

رابطه بین رفتارهای سبک زندگی سالم و کانون کنترل سلامت دانشجویان پرستاری و دانشجویان مامایی چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر تعیین رفتارهای سبک زندگی سالم دانشجویان پرستاری و مامایی و رابطه آن با کانون کنترل سلامتی بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی همبستگی استفاده شد. مطالعه روی ۸۷۰ دانشجوی مامایی و پرستاری انجام شد. فرم اطلاعات فردی توسط محقق ساخته شد، مقیاس رفتارهای سبک…

استرس های وارده بر بیماران مبتلا به آسم

بررسی استرسورهای مرتبط با آسم در بین بیماران مبتلا به آسم برونشیال اردن چکیده زمینه و هدف پژوهش آسم برونشیال یک بیماری عمرانه است که مستلزم مدیریت حساس و دقیق از زمان تشخیص است. رابطه بین آسم و عملکرد فیزیولوژیک شخص بخوبی بررسی و مشخص شده است. هرچند استرسورهای مرتبط با درمان آسم، تاثیر خانواده و سایرین، تاثیر بیماری بر فعالیت های زندگی این بیماران هنوز مستلزم توجیه است. هدف…

مشکلات گوارشی در بیماران دیابتی

شیوع علائم گوارشی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع علائم گوارشی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی مقطعی استفاده شد. محیط پژوهش بیمارستان مانیسا ترکیه بود. از بین بیماران دیابتی که به پلی کلینیک های طب داخلی ارجاع می شدند،…

تاب آوری و عوامل مرتبط

بررسی عوامل مرتبط با تاب آوری در بین دانشجویان دانشگاهها چکیده زمینه و هدف پژوهش تمرکز رو به رشد بر ارتقای بهداشت و رفاه فرصت هایی فراهم آورده است که نقش تاب آوری در سلامتی و بهداشت بررسی شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه بین تاب آوری، علائم افسردگی و حمایت اجتماعی درک شده بین دانشجویان دانشگاه های اردن بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی مقطعی برای…

سبک رهبری و نتیجه آن

بررسی درک پرستاران از سبک های رهبری مدیران و برآیندهای مرتبط با آن چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر بررسی سبک ها، فاکتورها و برآیندهای رهبری مدیران پرستاری بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی مقطعی برای جمع آوری داده ها از ۲۷۲ پرستار دو بیمارستان دولتی بزرگ عربستان استفاده شد. داده ها در رابطه با درک و برداشت پرستاران از سبک رهبری ناظر خود و…

درمان تنگی نفس بیماران بخش اورژانس

مداخلات پرستاری درمان تنگی نفس بیماران در بخش اورژانس بیمارستان های بغداد چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر بررسی مداخلات پرستاری است که پرستاران بخش اورژانس برای رفع تنگی نفس بیماران انجام می دهند و چه رابطه ای بین مداخلات پرستاری و مشخصات دموگرافیک آنها شامل (سن، جنس، سطح تحصیلات، سال های تجربه، جلسات آموزشی) وجود دارد. مواد و روش ها طرح تحقیق از نوع کمی (مطالعه…

مصرف کراک و کوکائین و بیماری های روانی

اختلالات روانی ناشی از اعتیاد به کراک و کوکائین چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر تعیین شایعترین اختلالات روانی همراه با مصرف کراک و کوکائین در معتادان مواد مخدر است. مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع مرور تلفیقی (Integrative review) است. سئوال زیر به عنوان راهنمای بازنگری و مرور متون استفاده شد: شایعترین بیماری های روانی همراه با مصرف مواد مخدر کراک و کوکائین چیست؟…

برنامه آموزشی ساختاردهی شده رعایت احتیاطات

بررسی تاثیر برنامه آموزشی ساختاردهی شده بر رعایت احتیاط جهانی توسط کارکنان رتبه پنج بیمارستان پودچری هندوستان چکیده زمینه و هدف پژوهش پادشاهی که همه رویای آن را دارند در بیمارستان خوابیده است. محیط فیزیکی و بیولوژیک از تعیین کننده های مهم بهبودی از بیماری و پیشگیری از عفونت های بیمارستانی است. بهبودی بیماران به شرایط محیطی و جو سالم (دما، رطوبت، هوا)، تمیزی و بی بو بودن، نور پردازی…

کلمپ بندناف و سطح هموگلوبین نوزاد

تاثیر تاخیر در کلمپ بند ناف بر سطح هموگلوبین نوزادان چکیده زمینه و هدف پژوهش کم خونی یکی از اختلالات شایعی است که نه تنها در بالغین بلکه در نوزدان نیز دیده می شود. شیوع آنمی فقر آهن (IDA) در کشورهای در حال توسعه در بالاترین مقدار است. بیشتر از ۵۰% بچه ها تا سن ۱۲ ماهگی دچار کم خونی می شوند. اولین گام در کاهش کم خونی نوزادان می…