کلیه سفارشات ترجمه متون تز به صورت تخصصی و ویژه و در کوتاه ترین زمان تحویل می شود. کلیه سفارشات ترجمه تز بازخوانی و ویرایش می شوند. تنها تفاوت ترجمه های تز در بازخوانی مترجم داخلی و مترجم خارجی است. در صورت تمایل مشتری، سفارش برای بازخوانی به مترجم های خارج از کشور تز تحویل داده می شود که مستلزم دو روز زمان و ۵$ هزینه بیشتر است.
قیمت های تز به قرار زیر است:

ترجمه انگلیسی به فارسی هر صفحه ۳ هزار تومان
ترجمه فارسی به انگلیسی هر صفحه ۵ هزار تومان
ترجمه هنگول به فارسی هر صفحه ۱۲ هزار تومان
ترجمه فارسی به هنگول هر صفحه ۲۰ هزار تومان

ترجمه زبان های آلمانی، فرانسه و چینی به صورت توافقی و با معرفی مستقیم مترجم انجام می شود. در حال حاضر بجز موارد خاص (بالا بودن حجم سفارش ترجمه، مشتریان قبلی تز، مشتریان VIP، ترجمه های توافقی) به علت کثرت سفارشات از پذیرش سفارشات ترجمه انگلیسی به فارسی معذوریم. کلیه ترجمه های فارسی به انگلیسی پذیرفته می شود.