تحقیق چیست؟

تحقیق بررسی نظامدار فرضیه ها، پیشنهاد تفسیر جدیدی از داده ها یا متون، و مطرح کردن سئوالات جدید برای تحقیقات و کاوش های بعدی است. تحقیق از سه بخش زیر تشکیل شده است:

 • پرسیدن سئوالی که قبلا کسی نپرسیده است
 • انجام اقدامات لازم برای رسیدن به پاسخ آن سئوال
 • به اشتراک گذاشتن دانش حاصله از تحقیق با مخاطبان موضوع

چرا تجربه تحقیق مهم است؟

تحقیق دوره کارشناسی ارشد به تقویت همکاری استاد – دانشجو در داخل و خارج دانشکده کمک می کند. برای دانشجو فرصتی فراهم می آورد تا با انجام تحقیق و پایان نامه خود، روش تحقیق را تمرین کند. فرصتی است که دانشجو کار تحقیق حرفه ای را تمرین کند، طریقه تنظیم سئوالات تحقیق مهم را فرا گیرد، رویه هایی برای بررسی سئوال خود ایجاد کند، طریقه گرفتن بودجه و منابع لازم برای تحقیق را یاد بگیرد، شواهد را جمع آوری و کاوش و بررسی نماید، سرنخ های موجود را بحث کند، نتایج خود را با جامعه علمی به اشتراک بگذارد.

انجام پایان نامه و تحقیق دانشجویی به شما کمک می کند که یاد گرفته های کلاسی و علائق خاص خود را در طراحی و اجرای یک پروژه تحقیق بکار بگیرید.

انواع تحقیق چیست؟

تحقیق ممکن است در یک تعریف کلی به عنوان جمع آوری نظامدار داده ها و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن برای پیشبرد دانش یک موضوع یا رشته تعریف شود. در تحقیق تلاش می شود به سئوالات نظری و عملی از طریق روش های سیستماتیک مرتبط پاسخ داده شود. انواع روش شناسی تحقیق متنوع بوده و اغلب در پنج گروه دسته بندی می شود. در تحقیق و پایان نامه رشته های دانشگاهی خاص روش های خاص ممکن است بیشتر از سایر روش ها استفاده شود. انواع روش های تحقیق عبارتند از:

 • کیفی: شامل توصیف مفصل یک موقعیت خاص با استفاده از ابزارهای پژوهش از قبیل مصاحبه، پیمایش و مشاهده است. محققان کیفی بیشتر با درک و فهم نگرش و نظر شرکت کنندگان در مورد یک واقعه سروکار دارند و به درک تجربه دیگران از یک موضوع خاص می پردازند.
 • کمّی: تحقیقات کمی مستلزم داده های کمی عددی و تجزیه و تحلیل و تشریح آماری داده ها است. محققان کمی به دنبال شرح علل تغییر خاص از طریق اندازه گیری های عینی و تجزیه و تحلیل های کمی (تجزیه و تحلیل آماری) هستند.
 • تحلیل همبستگی / رگرسیون: شامل تعیین قدرت ارتباط بین دو یا چند متغیر است. محققان این شیوه به تعیین همبستگی موجود بین متغیرهای کمّی می پردازند.
 • تجربی: تحقیق تجربی به آزمایشات کنترل شده ای متکی است که برآیند آزمایش در گروه آزمون را با گروه کنترل مقایسه می کند و تفاوت آنها را در می یابد. مطالعات تجربی دارای گروه کنترل، نمونه های تقسیم شده بطور تصادفی به گروه ها و آزمون ها است. محققان تجربی به تست تاثیر یک یا چند متغیر بر متغیر برآیند می پردازند.
 • فراتجزیه: روش تحقیق فراتجزیه (Meta-analysis) برای تجزیه و تحلیل نتایج چندین مطالعه طراحی می شود و توافق بین آنها از نظر صحیح بودن یک فرضیه بررسی می شود. محققانی که فراتجزیه انجام می دهند، یافته های چندین مطالعه مستقل را با هم ترکیب می کنند.

انجام تحقیق و پایان نامه شامل چه اقداماتی است؟

در عمل روش های تحقیق بسیار وسیع و متنوع هستند و به استانداردهای پذیرفته شده رشته تحصیلی، علائق محقق یا نیازهای خاص یک مطالعه بستگی دارد. تحقیقات علوم و مهندسی اغلب شامل آزمایش در آزمایشگاه یا آزمایشات میدانی است. تحقیقات هنر، علوم انسانی و علوم اجتماعی ممکن است شامل کار آرشیوی در کتابخانه یا اینترنت، انجام پیمایش یا مصاحبه های عمقی و دامنه وسیعی از پروژه های خلاقه و هنری باشد که از طراحی خاص یک نمایشنامه تا گرداندن یک نمایشگاه هنری متغیر است.

تحقیق یک فعالیت انفرادی نیست، بلکه اقدامی جمعی است. به عنوان عضوی از جامعه تحقیق، شما بایستی تحقیق خود را بر پایه کار انجام شده دیگران انجام دهید و مسیر را برای کسانی باز کنید که می خواهند در آینده کار کنند. تحقیق شما به پیکره دانشی اضافه می شود که هرگز کامل نخواهد شد. تحقیقات یک فرآیند مستمر و مشارکتی است که خط پایانی ندارد.

مهارت ها و توانایی های یک محقق

همانطور که ذکر شد، تحقیق بررسی نظامدار موضوع در جهت یافتن چیزی جدید است. محقق بایستی خصائص مهم زیر را داشته باشد:

 • کنجکاوی، خلاقیت
 • پیشتکار و همت
 • اشتیاق، تمرکز، علاقه، روحیه
 • تفکر نقادانه
 • مهارت های قوی مشکل گشایی تحلیلی
 • تمامیت آکادمیک
 • مهارت های خوب برقراری ارتباط

انواع دانش جدید حاصل از تحقیق؟

 • طبقه بندی: تشکیل نوع شناسی کارها، شخصیت ها، اشیاء، غیره
 • تشریح: مشاهده و ثبت چیزهایی که عادی، خاص یا تصادفی محسوب می شوند
 • توضیح: پاسخ به سئوال: چرا؟
 • ارزشیابی: قضاوت کردن و مقایسه کردن هنجارها، مقیاس، نوع شناسی و غیره
 • مقایسه: لیست شباهت ها و اختلاف ها در جهت درک بهتر یک یا هر دوی چیزهایی که مقایسه می شوند
 • همبستگی: آیا دو پدیده روی هم تاثیر دارند؟ آیا بین دو چیز ارتباط وجود دارد؟ یا آیا مستقل از هم هستند؟
 • پیشگویی: براساس همبستگی های گذشته، احتمالا واقعه، عمل یا برآیندی در آینده چطور خواهد بود؟
 • کنترل / تعیین اعتبار: در تکنولوژی یا علوم، اجرای همبستگی های یا روابط جدید، علت و معلول و غیره است. در علوم انسانی بیان احتمال شباهت ها، همبستگی ها، روابط و غیره است. مواردی را شامل می شود که بررسی نشده اند.

محققان تز آمادگی دارند در تبدیل رویاهای شما به واقعیت مشارکت کنند. اگر زمان کافی ندارید! اگر پروژه بزرگی در دست اجرا دارید! اگر به زبان تخصصی خاصی نیاز دارید! ما در پروژه خود شریک کنید. محققان تز آمادگی دارند خدمات زیر را به شما ارائه نمایند:

 • تهیه عنوان پژوهش و عنوان پایان نامه
 • نگارش پیش پروپوزال
 • نگارش طرح تحقیقاتی
 • نگارش پروپوزال
 • تدوین فرضیه ها و سئوالات تحقیق
 • تهیه و تدوین چارچوب مفهومی و چارچوب نظری تحقیق
 • نگارش مروری بر مدارک و اسناد، پیشینه تحقیق
 • تهیه ابزار پژوهش
 • تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش
 • جمع آوری داده ها و کارهای میدانی
 • تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه
 • تایپ، حروفچینی و نگارش پایان نامه
 • تهیه اسلاید پاورپوینت روز دفاع
 • استخراج مقاله از پایان نامه
 • ترجمه مقاله استخراج شده از پایان نامه
 • مکاتبات لازم برای گرفتن پذیرش مقاله
 • گرفتن پذیرش مقاله ISI
 • تبدیل پایان نامه شما به کتاب و چاپ و انتشار کتاب شما

شما می توانید با مشاوره رایگان با دپارتمان تحقیق تز و انتخاب محقق یا محققان مورد نظر خود، محققان و مترجم های تز را از ب بسم ا… تا پ پایان پروژه تحقیقاتی و پایان نامه خود شریک کنید. مدیریت کار به عهده خودتان خواهد بود و محققان و مترجم های تز طبق برنامه تدوین شده شما عمل خواهند کرد. پس درنگ نکنید، با ما مشاوره کنید، سفارش تحقیق و پایان نامه خود را ثبت کنید، به قسمت های مهمتر پروژه خود بپردازید و قسمت های نگارشی و تهیه و تدوین را به تز بسپارید.