راهنمای ترجمه متون

ترجمه متون چه ترجمه متون عمومی و چه ترجمه متون تخصصی مستلزم آگاهی از فرآیند انجام کار، مشکلات، راه های مشکل گشایی، راه های بررسی کیفیت و صحت کار ترجمه، کیفیت ترجمه و انتخاب مترجم خاص است. این دستنامه به مشتریان تز کمک می کند با فرآیند ترجمه متون آشنا شده و بتوانند بیشترین استفاده را از همکاری با تز ببرند. برای آشنایی با فرآیند ترجمه متون، ثبت سفارش، تحویل پروژه، مطالب زیر را بخوانید.

در این مبحث می خوانیم: