استفاده از جایگزین های ارزانتر

زمانیکه گزینه ها و بدیل های ارزان تر با هزینه اثربخشی بالاتر در دسترس است، چرا به سراغ استخدام مترجم رفت. فرآیندی که گران است و زمان زیادی صرف می شود. ترجمه مهارتی است که مستلزم حداقل تسلط کامل در دو زبان است: زبان منبع یا مبدا و زبان مقصد یا زبان ترجمه. علاوه بر این شخصی که ترجمه را انجام می دهد بایستی در حوزه موضوع متن نیز سر رشته داشته باشد و توانایی برگردان صحیح واژه ها را داشته باشد. بنابراین بجای استخدام مترجم می توان از خدمات ترجمه شرکت های ارائه کننده خدمات ترجمه مثل تز استفاده کرد.

تز دارای سرویس مترجم شخصی است. پس از چند بار همکاری و شناخت مترجمین و تایید مشتری، می تواند از مترجم شخصی خود استفاده کند و کلیه سفارشات ترجمه خود را به یک مترجم خاص واگذار کند. تنها کافی است که مترجم را تست کرده و از کیفیت ترجمه و مهارت وی رضایت داشته باشید، می توانید مستقیما با مترجم مربوطه همکاری کنید.