اعراب گذاری متن ترجمه شده

آگاهی از سبک و قواعد اعراب گذاری (نقطه گذاری یا نشانه گذاری) زبان های مختلفی که ترجمه می شوند بسیار مهم است. حتی زمانی که علائم نشانه گذاری و اعراب یکسان است. ممکن است حین ویرایش، اعراب هایی در متن ترجمه شده یافت شود که در متن اصلی وجود نداشته باشد، اما در عین حال صحیح باشد!

زبان هایی که از راست به چپ نوشته می شوند (مثل فارسی و عربی) دارای قواعد اعراب گذاری متفاوت از زبان های غربی هستند. بنابراین بایستی اعراب گذاری جملات را تغییر داده و متناسب با دستور زبان راست به چپ باشد.

بعضی از زبان های آسیایی مثل چینی، ژاپنی، کره ای و سایر زبان های شرق آسیا برخلاف انگلیسی و فارسی، از علائم نشانه گذاری و اعراب بزرگتر استفاده می کنند.

همانند زبان فارسی که قبل از “و” ویرگول گذاشته نمی شود، قبل از حرف عطف در زبان اسپانیایی ویرگول گذاشته نمی شود.