آیا استفاده از ترجمه ماشینی صحیح است؟

در ترجمه ماشینی یا (MT)، متن به صورت کلمه به کلمه و گاهی عبارت به عبارت و بدون توجه به زمینه یا حوزه متن ترجمه می شود و معمولا با زمینه استفاده از آن واژه ها در دنیای واقعی ارتباطی ندارد. در حال حاضر انواع متنوعی از نرم افزارهای ترجمه ماشینی در دسترس است، اما هیچ نرم افزاری تا کنون نتوانسته است متنی را منطبق با سطح تحصیلی یا فرهنگی مخاطبان خاص یک زبان ترجمه نماید.

نرم افزار کامپیوتر هیچگاه جایگزین مترجم انسانی نمی شود. هرچند در بعضی شرایط می تواند ابزار مفیدی باشد، اما کاربری آن محدودیت دارد و قضاوت در مورد واژه ها و عبارات و سبک نوشتاری به عهده مترجم انسانی است. به همین خاطر معمولا ترجمه های ماشینی با خطاهای زیادی همراه هستند.

بعضی از مترجمان از نرم افزار ترجمه متون از قبیل گوگل ترنسلیت (Google translate)، ترادوس (Trados)، دژاوو (DéjàVu) برای کمک به کار خود استفاده می کنند. این ابزارها که تحت عنوان ترجمه به کمک ماشین (CAT) یا حافظه ترجمه (TM) نامیده می شوند، بانک اطلاعاتی از واژگان هستند که مترجم می تواند برای ترجمه بخشی از متن خود که قبلا انجام شده و صحیح است، استفاده نمایند. این مترجم انسانی است که در نهایت تصمیم می گیرد که از کدام کلمات و قطعات متن استفاده کند.

این ابزارهای کمکی همچنین برای صرفه جویی در زمان تایپ کردن و حفظ یکنواختی واژگان اسناد مختلف مفید هستند. اما زمانی که مترجم ورودی های بانک اطلاعاتی را با ترجمه خودش ترکیب می کند، بایستی متن ترجمه شده را دقیقا بازنگری و ویرایش کند و صحت و یکنواختی روند متن را بررسی کند.