آیا مترجم به مجوز نیاز دارد؟

آیا جواز ترجمه لازم است؟ آیا ارگانی برای تایید صلاحیت مترجم ها وجود دارد؟ مجوز پزشکان توسط سازمان نظام پزشکی صادر می شود و مجوز کار وکلا توسط کانون وکلا؛ اما مجوز دهی مترجم ها هنوز به مترجم بستگی دارد. پیکره قانونی یا دولتی خاصی برای صدور مجوز برای مترجم ها وجود ندارد. داشتن مجوز برای مترجم ضروری نیست، یا حتی داشتن مدرک دانشگاهی ترجمه لازم نیست، قبل از اینکه بخواهد در حرفه ترجمه به صورت حرفه ای کار کند، هرچند ممکن است گرفتن مجوز برای راحتی خیال ترجیح داده شود. دانشگاه های زیادی برای زبان های مختلف مترجم تربیت می کنند، اما بیشتر اوقات با مترجم های حرفه ای و عالی برخورد می کنید که مجوز مترجمی ندارند و براحتی به ترجمه متون تخصصی می پردازند.

مشکلات مختلفی موجب شده است که ایجاد روتین منفرد مجوز دهی مترجم ها امکانپذیر نباشد. مثلا استاندارد جهانی خاصی برای ترجمه وجود ندارد زیرا بیشتر یک هنر است یا یک علم. به علاوه، یک موسسه نمی تواند برای همه زبان ها مجوز صادر کند. در حال حاضر بیشتر برای زبان های غرب اروپا مجوز صادر می شود.

بهتر است بجای گشتن بدنبال یک مترجم دارای مدرک، بدنبال مترجمی باشید که مهارت کافی داشته و توسط همکاران حرفه ای و متخصص خودتان تست و معرفی شده است. ترجمه ای با کیفیت ارائه می دهد و فردی متعهد است.