مهارت ها و کیفیت های مهم یک مترجم

مترجم بایستی در واژگان، گرامر و سازه های هر دو زبان مقصد و منبع تسلط کامل داشته باشد. از آنجایی که زبان ها در محل استفاده آنها شکل می گیرند، ممکن است استفاده از کلمات یا عبارات خاصی در یک کشور یا منطقه صحیح باشد، در حالیکه در جایی دیگر کار صحیحی نباشد. کلمه ای ممکن است در یک ناحیه فحش محسوب شود اما در جایی دیگر معنی متفاوتی داشته باشد. بنابراین به عنوان یک مسئله کاربردی، بهتر است مترجمی بکار گرفته شود که با جامعه هدف فرهنگ و زبان مشترکی داشته باشد.

بهترین حالت این است که مترجم زبان دیگر را به زبان مادری خود ترجمه کند. زیرا زبانی است که با آن بزرگ شده است و می تواند رابطه گویایی با آن برقرار کند. در این قاعده استثنائاتی وجود دارد: یکی از موارد نادر این استثنا وقتی است که مترجم فوق العاده مجربی پیدا کنید که به طور مساوی در هر دو زبان مقصد و منبع تسلط داشته باشد.

حتی زمانی که مخاطبان هدف به زبان متنی صحبت کنند که بایستی ترجمه شود، ممکن است در طریقه ابراز ایده ها و مفاهیم تفاوت وجود داشته باشد. مثل کسانی که در کشورهای مختلف به زبان اسپانیایی صحبت می کنند، اما از واژه های متفاوتی برای کلمه “اتوبوس” استفاده می کنند.

مترجم دو زبانه

یک مترجم بایستی نویسنده ای مسلط، با تجربه و قوی باشد. بیشتر مترجم های خوب و حرفه ای دوره های متعدد نویسندگی را طی می کنند یا تجربه حرفه ای وسیعی در نویسندگی دارند.

علاوه بر مهارت های عالی در زبان و نویسندگی، یک مترجم خوب بایستی دارای کیفیت های زیر باشد:

  • توانایی ترجمه اسناد به زبان ساده بطوریکه افراد با هر سطح سواد و تحصیلاتی – حتی کسانی که مهارت خواندن ضعیف یا محدودی دارند – بتوانند سند را خوانده و اطلاعات آن را بفهمند. این مسئله بخصوص در ترجمه متون پزشکی اهمیت دارد.

نوشتن به زبان ساده به معنی استفاده صحیح و مناسب از زبان به سبکی است که مخاطبان سند بتوانند براحتی آن را خوانده و درک کنند. در نوشته ساده از جملات با ساختار ساده استفاده شده، از بکار گیری استعاره و کنایه و واژگان فوق العاده پیچیده اجتناب می شود. از کلمات ساده و متداول که بیشتر خوانندگان می دانند، استفاده می شود.

مهارت های ترجمه ساده به مترجم این امکان را می دهد که اطلاعات مبدأ را به شیوه ای برگردان کنند که متناسب با فرهنگ و سطح تحصیلات خوانندگان باشد و اطمینان حاصل می شود که خوانندگان معنی ترجمه را به معنای واقعی و مورد نظر نویسنده متن مبدأ درک می کنند. برای انجام مناسب اینکار لازم است که مترجم تجربه کافی در نوشتن برای سطوح مختلف تحصیلی و سوادی را داشته باشد. همچنین داشتن تجربه حرفه ای حوزه های دیگر به مترجم کمک می کند ترجمه بهتری به زبان ساده داشته باشد. این مسئله بخصوص در ترجمه متون پزشکی اهمیت دارد که مترجم دارای تجربه حرفه ای در یکی از رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی باشد، یا بیشتر مترجم های متون فنی قبلا در رشته های مهندسی کار می کرده اند.

  • تمایل به پرسش و بحث در مورد مسائل پروژه ترجمه برای تصریح ابهامات سند مبدا یا پروژه که ممکن است برای مترجم مشخص نباشد.
  • تمایل به صحبت بی ریا و پذیرش بازخورد صادقانه مددجو. ارتباط باز و صادقانه با مترجم به رفع تناقش های احتمالی که ممکن است در مورد مسائل ترجمه رخ دهد، کمک می کند.