پیش پروپوزال یا دفاع عنوان اولین مرحله از فرآیند نگارش پایان نامه است. پس از اینکه دانشجو تحت هدایت استاد راهنما و مشاور عنوان پایان نامه خود را انتخاب کرد، حال نوبت دفاع از عنوان در جلسه شورای پژوهشی دانشکده است. این مرحله را نگارش پیش پروپوزال می گویند. در این مرحله دانشجو بایستی اثبات کند که موضوع انتخابی وی قابل اجرا است و عملی است. بنابراین مطالب زیر را تهیه کرده و برای دفاع از آن آماده می شود:

۱- عنوان پایان نامه
۲- معرفی موضوع (مقدمه)
۳- اهداف پژوهش
۴- سئوالات یا فرضیه های پژوهش
۵- روش کار و ابزار پژوهش
۶- روایایی و پایایی ابزار پژوهش
۷- طریقه تجزیه و تحلیل آماری داده ها
۸- متغیرهای مطالعه

هر یک از این بخش ها در یک یا دو پاراگراف و به طور مختصر بیان می شود. دانشجو در این متون تنها اثبات می کند که این موضوع عملی بوده و نتایج آن قابل استفاده است. حجم پیش پروپوزال و همچنین سرفصل های پیش پروپوزال با توجه به دانشگاه متغیر است، ولی در مجموع پیش پروپوزال بایستی مختصر و مفید و در دو یا سه صفحه (۱۵۰۰-۲۰۰۰ کلمه) تهیه شود. جریان مطلب و اهمیت مطالب بایستی به شکلی باشد که شورای پژوهشی را قانع کند.

محققان تز آمادگی دارند در مسیر انتخاب عنوان، نگارش پیش پروپوزال به شما کمک کنند. کافی است سفارش تهیه عنوان تحقیق یا سفارش نگارش پیش پروپوزال خود را ثبت کنید و به کمک محققان تز پیش پروپوزال خود را تدوین کنید. برای ثبت سفارش عنوان پایان نامه و پیش پروپوزال ابتدا در سایت تز ثبت نام کنید. پس از تایید ایمیل و تعیین رمزعبور خود، وارد کنترل پنل کاربری خود شده و سفارش خود را ثبت کنید. اگر تایپ نیازها در بخش شرح سفارش مشکل است، می توانید نیاز خود را روی یک برگه کاغذ شرح داده و عکس آن را برای اپراتورهای تز ارسال نمایید. نکات زیر در سفارش پیش پروپوزال بایستی مشخص باشد:

۱- رشته تحصیلی
۲- نام دانشگاه
۳- فیلد مورد علاقه تحقیق
۴- عنوان خام (شامل یک یا دو کلمه)
۵- ابزار پژوهش (آیا ابزار پژوهش دارید یا محققان تز برای شما تهیه کنند)

برای تکمیل سفارش و نگارش پیش پروپوزال حرفه ای و دقیق، از طریق تماس خصوصی کنترل پنل، مرتب با شما تماس گرفته می شود و در جریان امور قرار خواهید گرفت. بنابراین اگر زمان کافی برای نوشتن پیش پروپوزال ندارید، اگر حامله هستید، بچه کوچک دارید، کارمند یک اداره یا بیمارستان شلوغ هستید، به تز بپیوندید و یکی از محققان تز را به دستیار خود تبدیل کنید و کارهای نگارشی و تدوین و تایپ را به محقق دستیار خود بسپارید.

برای پیشنهاد و مشاوره فرم تماس با ما را تکمیل کنید، برای سفارش کار فرم ثبت سفارش را تکمیل کنید، برای همکاری با تز فرم استخدام را تکمیل کنید، برای مشاوره پایان نامه، پروپوزال، تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه با اپراتور (09195950248) تماس بگیرید. به جمع اهالی تز بپیوندید و از مزایای همکاری با تز بهره ببرید.