ترجمه برای بازاریابی و تبلیغات

دنیا به طور فزاینده ای به سمت جهانی شدن پیش می رود و ابزارهای بازاریابی و تبلیغات برای رقابت در این بازار وسیع حیاتی هستند. اگر می خواهید شرکت و خدمات خود را در سراسر جهان معرفی کرده و به تجارت و خدمت رسانی بپردازید، به برقراری ارتباط صحیح و مناسب با مددجویان خود نیاز دارید.

تز برای شما خدمات حرفه ای ترجمه برای بازاریابی و تبلیغات را فراهم می کند که شامل فرآیندی خیلی خلاقه تر از ترجمه محض و مستقیم متون شما به زبان مقصد است. ترجمه بازاریابی و تبلیغات نه تنها مستلزم شناخت زبان منبع و مقصد است، بلکه مستلزم آشنایی با تفاوت های فرهنگی و روند غالب فرهنگی و بازاری کشور مقصد است. تز مطالب شما را با توجه به علائق و ترجیحات مخاطبان شما در زبان مقصد و با توجه به روند فرهنگی غالب مقصد ترجمه می کند.

مترجمین ما می توانند ترجمه ای به شما ارائه کنند که نمایانگر ایده ای صحیح از مقصد شما باشد. ما روی استفاده از بهترین مفاهیم بازاریابی و تبلیغات از طریق تحقیق در بازار هدف و شناخت تمامی جنبه های واژگان بازاری، فرهنگی و عملکرد تجاری مقصد متمرکز می شویم. تز به سختی تلاش خواهد کرد تا تمامی نیازهای شما در رابطه با ترجمه و محلی سازی شرکت و خدمات شما در کشور مقصد لحاظ شود.

تز آمادگی دارد ترجمه بازاریابی و تبلیغات شما در هر قالبی انجام دهد از یک برچسب و بنر گرفته تا یک کمپین تلویزیونی. تیم مترجم های مجرب تز آمادگی سرویس دهی به شما را دارند. این خدمات عبارتند از:

ترجمه و برگردان مطالب برنامه یا تبلیغ تلویزیونی و رسانه ای شما
ترجمه و برگردان برچسب ها، بنرها، آگهی ها
ترجمه بروشور محصولات شما
ترجمه مطالب ترویجی شرکت
ترجمه مطالب آموزشی و دستورالعمل مصرف
ترجمه مطالب تبلیغات و بازاریابی
ترجمه پیش نویس تبلیغات جدید شما
محلی سازی کلیه متون شما به زبان مقصد

اگر به ترجمه برای بازاریابی و تبلیغات نیاز دارید، درنگ نکنید، با تز تماس بگیرید. شعار ما را فراموش نکنید: در صورت رضایت پرداخت کنید.

ثبت سفارش ترجمه بازاریابی و تبلیغات