تعیین ضرورت مسئله تحقیق

چگونه عنوان مناسب تحقیق پیدا کنیم؟ عنوان پژوهش یا عنوان پایان نامه چه مشخصاتی باید داشته باشد؟ ویژگی های تعیین کننده یک مسئله قابل تحقیق چیست؟ در تعیین عنوان چه متغیرهایی را باید در نظر بگیریم؟

مقدمه ای بر روش تحقیق

تحقیق بخصوص تحقیق دانشجویی مستلزم داشتن عنوان قابل تحقیق و نگارش بخش های بیان مسئله، اهداف پژوهش، سئوالات پژوهش، فرضیه و تعریف متغیرها و ابزار پژوهش غیره است.

ملزومات استفاده از گراندد تئوری

توجهات ضروری روش شناسی در زمان استفاده از گراندد تئوری چکیده زمینه پژوهش یکی از روش های تحقیق که بطور وسیعی در پرستاری در حال استفاده است، نظریه بزرگ (گراند تئوری) است که در مرکز آن ساخت تئوری قرار دارد. هرچند محققان هنوز در تقلا با بعضی از مشکلات و مسائل متدولوژیک گراند تئوری هستند. هدف پژوهش پیشنهاد توجهات متدولوژیک مهم در زمان استفاده از گراند تئوری(نظریه بزرگ) بحث یافته…

حسادت در بین مربیان و پرسنل دانشکده پرستاری

بررسی حسادت و رشک در دانشکده پرستاری چکیده زمینه پژوهش در دانشکده پرستاری رشک و حسادت یکی از عواطف رایج بوده، در اثر تقاضای بهره وری بالاتر، رقابت شدید برای منابع محدود، ترجیح پست ها و فرصت های خاص ارتقاء ایجاد می شود. زمانی که این احساسات خفیف بوده و بخشی از رقابت روزانه باشد، رقابت و بلند پروازی به نفع سازمان است. هرچند رشک و حسادت می تواند عواقب…

فراسنتز مداخلات مصرف مواد

مداخلات پرستاری مصرف مواد: یک فراسنتز کیفی چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از این مطالعه تعیین مداخلات پرستاران برزیل برای مراقبت از معتادان و مصرف کنندگان دارو و مواد بود. مواد و روش ها بانک های اطلاعاتی مطرح از قبیل پابمد، لیلاکس، سینهال از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ با استفاده از واژه های کلیدی «آموزش بهداشت» و «اختلالات مرتبط با مصرف مواد» جستجو گردید. هشت مقاله جداسازی شد و…

نمونه عنوان پایان نامه پرستاری

رابطه محیط کار، رضایت شغلی و مراقبت های پرستاری

سرمایه گذاری در روابط انسانی برای ایجاد محیط کار سالم، رضایت شغلی و کیفیت مراقبت های پرستاری چکیده زمینه و هدف: رابطه بین سه جنبه محیط کار، رضایت شغلی و کیفیت مراقبت های پرستاری در این مطالعه بررسی شده است تا راهی برای ارائه مراقبت بهداشتی پیشرو کامل فراهم گردد. هرچند در ادبیات و پیشینه موضوع و اقدامات مدیریتی غالبا این رابطه را یک بعدی و خطی می دانند؛ که…

کانون کنترل سلامتی و پره اکلامپسی

رابطه بین کانون کنترل سلامتی، آگاهی و رعایت رژیم ضد فشار خون در زنان مبتلا به پره اکلامپسی چکیده زمینه و هدف پژوهش اگر زن حامله دچار فشار خون بالا شود، ریسک عوارض جانبی در جنین و مادر بالا می رود. رعایت درمان یک عامل مهم و اصلی در تعیین موفقیت رژیم درمانی است که تحت تاثیر عوامل تعیین کننده مهمی است از جمله مهمترین آنها میزان آگاهی زن حامله…

تاثیر برنامه ارتقای خود کفایی بر رعایت رژیم دارویی

بررسی تاثیر برنامه ارتقای خود کفایی بر رعایت رژیم دارویی در بیماران پس از انفارکتوس حاد میوکارد چکیده زمینه و هدف مطالعات گزارش کرده اند که بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بطور ضعیفی رژیم دارویی خود را پس از ترخیص از بیمارستان رعایت می کنند و حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد بیماران در طی شش ماه پس از ترخیص داروهای خود را بطور کلی قطع می کنند. هدف از مطالعه…

روش های کاستن استرس شغلی

کاستن استرس پرستاران: کارآزمایی کنترل شده تصادفی یک برنامه مبتنی بر وب برای مدیریت استرس چکیده زمینه پرستاری ذاتاً یک حرفه پر استرس است و بار عاطفی و فشار جسمی بالایی داشته، بنابراین با تحلیل قوای بالا و ترک خدمت زیاد همراه است. علاوه بر اثرات تحلیل برنده استرس بر سلامت و رفاه پرستاران، استرس همچنین یکی از همیارهای اصلی با کمبود گسترده و ترک شغل در حرفه پرستاری است.…

نگرش دانشجویان و تبعیض سالمندی

بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به تبعیض سالمندی چکیده زمینه ساختار اجتماعی فرهنگی جامعه، تغییر نگرش و رفتارها، دیدگاههای فردی و اجتماعی در مورد سالمندی همگی روی ماهیت خدماتی که به افراد سالمند ارائه می شود، تاثیر دارند. «تبعیض بر علیه سالمندان» (Ageism) یکی از مشکلاتی است که روی سطح و کیفیت خدمات عرضه شده برای افراد سالمند تاثیر دارد. هدف در یک پیمایش مقطعی ۴۹۵ دانشجوی پرستاری چهار دانشگاه…