کاربردهای تحقیق همبستگی

اهمیت و کاربردهای تحقیق همبستگی چکیده زمینه پژوهش اهمیت تحقیق همبستگی در ادبیات و پیشینه تحقیقات پرستاری قید شده است، در عین حال تحقیق کمی به بحث در مورد جزئیات طراحی تحقیق همبستگی در دسترس است. هدف پژوهش بحث در مورد مسائل و توجهات مهم تحقیق همبستگی و پیشنهاد راه هایی برای رفع مشکلات بالقوه در طی آماده سازی و اجرای طرح تحقیق همبستگی بحث یافته ها این مقاله شکافی…

روش تحقیق تحلیل متناظر در پرستاری

بصری سازی داده های پرستاری با استفاده از تجزیه و تحلیل تناظر چکیده زمینه پژوهش بانک های اطلاعاتی بزرگ اطلاعات مراقبت بهداشتی که به صورت دیجیتال ذخیره شده اند، به پرستاران این امکان را می دهند که با استفاده از ابزارها و تکنیک های تحقیقات پرستاری به بررسی این اطلاعات بپردازند. تکنیک داده بزرگ (Big data) یک تکنیک پیچیده و چند بعدی است، بنابراین امکان بصری سازی رویکرد مرجح به…

عوامل موثر بر موفقیت تغذیه با شیر مادر

عوامل موثر بر موفقیت شروع تغذیه با شیر مادر در یک بیمارستان دولتی دوستدار کودک چکیده هدف بررسی فاکتورهای حین زایمان موثر بر شیردهی با شیر مادر به نوزاد به دنیا آمده در یک بیمارستان دولتی دوستدار بچه در استانبول؛ شامل زمان اولین معاینه فیزیکی توسط متخصص کودکان، اولین دیدار جنین و مادر، زمان اولین شیردهی پس از زایمان. مواد و روش ها این پژوهش از دوم می ماه تا…

روش های کاستن استرس شغلی

کاستن استرس پرستاران: کارآزمایی کنترل شده تصادفی یک برنامه مبتنی بر وب برای مدیریت استرس چکیده زمینه پرستاری ذاتاً یک حرفه پر استرس است و بار عاطفی و فشار جسمی بالایی داشته، بنابراین با تحلیل قوای بالا و ترک خدمت زیاد همراه است. علاوه بر اثرات تحلیل برنده استرس بر سلامت و رفاه پرستاران، استرس همچنین یکی از همیارهای اصلی با کمبود گسترده و ترک شغل در حرفه پرستاری است.…

ریسک ابتلا به دیابت نوع ۲

ریسک دیابت نوع ۲: درک مراقبین بهداشتی از رعایت رژیم پیشگیری چکیده زمینه هدف از مطالعه حاضر تشریح درک مراقبین بهداشتی از این مسئله بود که چرا افراد ممکن است از توصیه های کاهش ریسک ابتلا به دیابت نوع ۲ تبعیت می کنند، یا نه. طرح تحقیق گراندد تئوری برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده استفاده شد. داده ها از ۱۶ مراقب بهداشتی از طریق مصاحبه های نیمه…