کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه

نگرش کیفی به کیفیت زندگی دانشجویان مبتلا به دیابت نوع ۱ چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از این مطالعه کیفی فنومنولوژیک بررسی کیفیت زندگی دانشجویانی بود که به دیابت نوع ۱ مبتلا بودند. مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع کیفی فنومنولوژیک بود. معیارهای ورود به مطالعه شامل سن ۱۸ تا ۲۴ سال، دانشجوی دانشگاه بودن، تشخیص دیابت نوع یک به مدت حداقل یکسال بود. ابزار پژوهش مصاحبه…

ملزومات استفاده از گراندد تئوری

توجهات ضروری روش شناسی در زمان استفاده از گراندد تئوری چکیده زمینه پژوهش یکی از روش های تحقیق که بطور وسیعی در پرستاری در حال استفاده است، نظریه بزرگ (گراند تئوری) است که در مرکز آن ساخت تئوری قرار دارد. هرچند محققان هنوز در تقلا با بعضی از مشکلات و مسائل متدولوژیک گراند تئوری هستند. هدف پژوهش پیشنهاد توجهات متدولوژیک مهم در زمان استفاده از گراند تئوری(نظریه بزرگ) بحث یافته…

روش تحقیق تحلیل متناظر در پرستاری

بصری سازی داده های پرستاری با استفاده از تجزیه و تحلیل تناظر چکیده زمینه پژوهش بانک های اطلاعاتی بزرگ اطلاعات مراقبت بهداشتی که به صورت دیجیتال ذخیره شده اند، به پرستاران این امکان را می دهند که با استفاده از ابزارها و تکنیک های تحقیقات پرستاری به بررسی این اطلاعات بپردازند. تکنیک داده بزرگ (Big data) یک تکنیک پیچیده و چند بعدی است، بنابراین امکان بصری سازی رویکرد مرجح به…

روابط تحقیق در بررسی روایتی

روابط تحقیق در بررسی روایتی چکیده زمینه پژوهش بسیاری از محققان پرستاری روش های روایتی (narrative methods) را بخاطر قدرت داستان گویی آن پذیرفته اند. بررسی های حکایتی به قصه هایی از داده ها متکی هستند. قصه ها ابزارهایی هستند که مردم برای معقول نشان دادن تجربه خود از جهان استفاده می کنند و وسیله نقلیه ای است که توسط آن احساس و خود و دیگران را به اشتراک می…

فاصله شیفت های کاری و سلامت پرستاران

فاصله کوتاه بین شیفت های کاری و افزایش مرخصی استعلاجی در مطالعه ای در نروژ مشخص شده است که کوتاه بودن فاصله بین دو شیفت کاری موجب افزایش احتمال بیماری و گرفتن مرخصی استعلاجی می شود. در این مطالعه کوتاه بودن فاصله بین شیفت را استراحت کمتر از ۱۱ ساعت بین دو شیفت تعریف کرده اند. به نقل از رویتر که گزارش این تحقیق را منتشر کرده است، کوتاه بودن…