استرس های وارده بر بیماران مبتلا به آسم

بررسی استرسورهای مرتبط با آسم در بین بیماران مبتلا به آسم برونشیال اردن چکیده زمینه و هدف پژوهش آسم برونشیال یک بیماری عمرانه است که مستلزم مدیریت حساس و دقیق از زمان تشخیص است. رابطه بین آسم و عملکرد فیزیولوژیک شخص بخوبی بررسی و مشخص شده است. هرچند استرسورهای مرتبط با درمان آسم، تاثیر خانواده و سایرین، تاثیر بیماری بر فعالیت های زندگی این بیماران هنوز مستلزم توجیه است. هدف…

تاثیر معلمان بر درک از وزن بچه های پیش دبستانی

بررسی تاثیر معلمان بر درک از وزن بچه های پیش دبستانی چکیده هدف در این مطالعه تاثیر معلمان، مادران و خود بچه ها بر سوء برداشت بچه های پیش دبستانی از وزن بررسی شد. زمینه بچه های پیش دبستانی بایستی درک صحیحی از وزن خود داشته باشند و تصویر از بدن مثبت داشته و رفتارهای کنترل وزن سالمی در دوران بچگی نشان دهند. مواد و روش ها در این مطالعه…