تاب آوری و عوامل مرتبط

بررسی عوامل مرتبط با تاب آوری در بین دانشجویان دانشگاهها چکیده زمینه و هدف پژوهش تمرکز رو به رشد بر ارتقای بهداشت و رفاه فرصت هایی فراهم آورده است که نقش تاب آوری در سلامتی و بهداشت بررسی شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه بین تاب آوری، علائم افسردگی و حمایت اجتماعی درک شده بین دانشجویان دانشگاه های اردن بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی مقطعی برای…

دسته بندی خدمات ترجمه

انواع خدمات ترجمه

انواع خدمات ترجمه دنیای ترجمه وسیع و در حال رشد است. تکنیک های ترجمه مختلف، نظریه ها و مدل های ترجمه فراوان، انواع مختلف ترجمه تخصصی و خدمات ترجمه با اسامی و دسته بندی های مختلف عرضه می شود. دیگر نمی توان ترجمه را به دسته های کلی ترجمه انسانی و ترجمه ماشینی تقسیم کرد. در این مقاله به معرفی انواع مختلف خدمات ترجمه می پردازیم و اصطلاحات خاص مورد…