مقدمه ای بر روش تحقیق

مقدمه ای بر روش تحقیق

هر مطالعه پژوهشی با یک مسئله یا مشکل شروع می شود که محقق مایل است آن را حل نماید. برای اینکه سئوالی قابل تحقیق باشد، بایستی بتوان آن را از طریق جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده مطالعه کرد. بعضی از مسائل گرچه جالب هستند اما ماهیتا برای تحقیق و به عنوان سئوال پژوهش مناسب نیستند زیرا سئوالات قابل تحقیقی نیستند. مسائل مرتبط با مباحث اخلاقی یا معنوی قابل تحقیق نیستند زیرا راه حل این مسائل برپایه ارزش های فردی است. برای مثال، نمی توان چنین سئوالی را تحقیق کرد: “آیا خودکشی به کمک پزشک باید قانونی شود؟” زیرا پاسخ این سئوال به سیستم ارزشی شخص بستگی دارد تا پاسخ صحیح و غلط. این محدودیت بدین معنی نیست که خودکشی با کمک پزشک را نمی توان مطالعه کرد. بلکه ممکن است کسی نظرات مردم در مورد خودکشی با کمک پزشک را مطالعه کند. مثلا ممکن است این سئوال پرسیده شود که: آیا نظر مبتلایان سرطان نسبت به عوام مردم در مورد خودکشی به کمک پزشک مساعدتر است؟ لزوم اجتناب از سئوالات معنوی/اخلاقی به عنوان موضوع تحقیق هم در تحقیقات کمی و هم کیفی کاربرد دارد.

عوامل متعدد دیگری روی قابل تحقیق بودن یک مشکل یا مسئله تاثیر دارد بخصوص زمانی که از روش های تحقیق کمّی استفاده می شود. برای اینکه مسئله ای از نظر روش های کمّی قابل تحقیق محسوب شود، متغیر مورد مطالعه بایستی بوضوح تعریف و تعیین شده و قابل اندازه گیری باشد. این وضوح برای استفاده از اندازه های آماری که رابطه بین متغیرها را شناسایی خواهد کرد، ضروری است. مطالعات کیفی از همه این محدودیت ها تبعیت نمی کنند زیرا هدف این نوع مطالعات توصیف مفصل و با جزئیات پدیده مورد علاقه است، همانطور که توسط واحدهای پژوهش درک می شود. یعنی درک واحدهای مورد پژوهش از یک پدیده را توصیف می کنند. به عبارت دیگر، مطالعات کیفی از نظر ماهیت توصیفی هستند و با رابطه بین متغیرها کاری ندارند.

شناسایی مسائل قابل تحقیق

منابع متعددی برای بدست آوردن و شناخت مسائل و مشکلات قابل تحقیق وجود دارد. تجربه شخصی، چه کارکنان مراقبت بهداشتی یا به عنوان مصرف کننده مراقبت بهداشتی یک منبع غنی است. برای مثال، مرور دستنامه انجام یک رویه ممکن است این سئوال را برانگیزد: آیا یک رویه منفرد مراقبت دهان برای همه بیماران قابل استعمال است؟ با در نظر گرفتن گروه های مختلف و متنوع بیماران از قبیل بیماران دارای لوله تراشه یا لوله معده، بیماران مبتلا به سندرم نقص اکتسابی سیستم ایمنی (AIDS) که اغلب با ضایعات مخاط دهان همراه است و بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی؛ شخص ممکن است از خودش بپرسد آیا یک سایز دهانشویه برای همه کافی است یا بایستی رویه جداگانه ای برای هر یک از گروه های بیماران استفاده کرد؟ بنابراین همانطور که مولفان زیادی اشاره کرده اند (گری، گروو و ساثرلند، 2017؛ پولیت و بک، 2017؛ اشمیدت و براون، 2019)، تجربه حرفه ای یکی از منابع اصلی و بزرگ شناسایی خلاء موجود در دانش است که می تواند از تحقیقات بهره ببرد.

متون و اسناد رشته نیز می تواند منبع ارزشمندی برای پیدا کردن سئوالات قابل تحقیق باشد، بخصوص برای محققان تازه کار (گروو، گری و برنز، 2015؛ پولیت و بک، 2017). مثلا محقق ممکن است موضوع مورد علاقه یا نظر خود را یافته و سپس به مرور پیشینه و ادبیات حرفه ای خود بپردازد تا انواع مطالعات انجام شده در آن حوزه را تعیین کند. مطالعه و دیدن شیوه دستیابی و کار محققان دیگر بر روی یک مسئله یا مشکل می تواند جرقه ایده های جدید باشد و یا شاید مطالعاتی را مشخص کند که تکرار آنها سودمند است. علاوه بر کمک های اینچنین به توسعه و تدوین مسئله تحقیق، ادبیات تحقیق و پیشینه بخصوص پایان نامه های منتشر نشده و مقالات پژوهشی منتشر شده همگی پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی در حوزه موضوع مورد مطالعه دارند که می تواند به شناسایی مسائل قابل تحقیق کمک مستقیم و قابل توجهی بکند. این پیشنهادات ممکن است تحت تیتر خاص پیشنهاد برای پژوهش های بعدی بیان شود و یا در متن بحث یافته های تحقیق ذکر شده باشد.

بحران مواد مخدر یکی از مسائل کلیدی در مراقبت بهداشتی امروزی است. به گفته مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ها (CDC)، تعداد مرگ های ناشی از مخدر تجویز شده از سال 1999 پنج برابر شده است، بیشتر از 600 هزار مورد ناشی از اوردوز مواد از 1999 تا 2016 می باشد (ست، شول، رود و باکون، 2018؛ وارنر، ترینیداد، باستیان و مینینو 2016). این علت قابل پیشگیری مرگ و میر محققان پرستاری را واداشته است تا استفاده از مسکن های داخل وریدی برای درمان درد در دوره حین و پس از جراحی را بررسی کنند (کاون و سولیوان، 2017). این تحقیق با هدف کاهش مصرف مخدر برای بهبود سلامت کلی جوامع ما انجام شده است.

مسائل اجتماعی اغلب موضوعات مرتبط به مراقبت بهداشتی برای پژوهش بیشتر را موجب می شود (پلایت و بک، 2016). برای مثال، جنبش زنان عدالت جنسی در مراقبت بهداشتی و تحقیق مراقبت بهداشتی را موجب شد و سئوالاتی برای تحقیق ایجاد کرد. جنبش حقوق مدنی منجر به تحقیق در مورد مشکلات بهداشتی اقلیت ها به طور کل گردید و به کاوش تفاوت ها در اثربخشی درمان طبی در گروه های قومی مختلف انجامید.

تغییرات جمعیتی ایالات متحده، از جمله افزایش تعداد سالمندان و افراد دارای یک یا چند بیماری مزمن یا اختلال نیز سائقی برای تحقیقات مراقبت بهداشتی فراهم کرد. نمونه ای از این موضوعات استفاده از رویه های تشخیصی و تصحیحی مفصل است. در حالی که این تکنیک های کمتر تهاجمی رواج یافته اند، زمان انتظار زیاد تا انجام رویه ها یک معضل است. زمان انتظار طولانی محققان پرستاری را واداشت تا یک طرح بهبود کیفیت ایجاد کنند. این طرح شامل بازنگری متون بود و به یک طرح اقدام کاملا پخته برای بهبود دسترسی به مراقبت ختم شد (برنان و پارسونز، 2017). سایر وضعیت های کمتر رایج که جمعیت های سالمند را تحت تاثیر قرار می دهد مشوقی برای تحقیقات پرستاری بوده است. در حالی که سندرم فلتی نادر است، این اختلال اتوایمون بیشتر در سالمندان دیده می شود. محققان پرستاری به انتشار آموزش مربوط به این سندرم وابسته به سن از طریق ایجاد مطالعات موردی پرداختند تا آگاهی عموم افزایش یافته و به درمان اختلال کمک شود (وولستون و کونلی، 2017).

اولویتهای تحقیقاتی حرفه، بخصوص اولویت های تحقیقاتی که نهادهای بودجه گذار در تحقیقات مراقبت بهداشتی به آن علاقمند هستند می تواند منبع اولیه خوبی برای ایجاد ایده ها و سئوالات قابل تحقیق باشد (گروو و همکاران، 2015). برای مثال، موسسه ملی تحقیقات پرستاری (NINR) بزرگترین نهاد بودجه گذار فدرال است که اختصاصات برای تحقیقات پرستاری در نظر گرفته شده است. ماموریت NINR پیشبرد و بهبود سلامتی افراد، خانواده ها، جوامع و اجتماعات است (ص4). NINR از تحقیقات بالینی و پایه حمایت می کند و برای تعلیم و آموزش محققان نیز بودجه می دهد. اولویت های مستمر بودجه گذاری NINR در کادر 1-6 لیست شده است.

کادر 1-6 اولویت های بودجه گذاری NINR

 • ارتقای بهداشت و پیشگیری از بیماری ها
 • ارتقای کیفیت زندگی: درمان علائم و خود-مدیریتی
 • مراقبت پایان زندگی و مراقبت تسکینی
 • ابداع و نوآوری
 • پرورش دانشمندان پرستاری

الگوهای کلیدی:

 • علم علائم: پیشبرد راهبردهای بهداشتی شخصی شده
 • رفاه: ارتقای سلامتی و پیشگیری از بیماری
 • خود-مدیریتی: بهبود کیفیت زندگی افرادی مبتلا به بیماری های مزمن
 • مراقبت پایان زندگی و تسکینی: علم مهربانی

تفکر نقادانه

برای هر یک از مثالهای زیر بیان مسئله، سئوالات پژوهش و یا فرضیه بنویسید:

 • چه اطلاعاتی برای تعیین روش کتترگذاری مادر در حال زایمان استفاده شده است؟
 • چه اطلاعاتی به عنوان مبنای تعیین دامنه قند خون مورد استفاده برای سالمندان دیابتی تازه تشخیص استفاده می شود؟
 • چه اقلامی باید در بیان مسئله، سئوال تحقیق و فرضیه گنجانده شود؟
برای سفارش همکاری در نگارش پیش پروپوزال، پروپوزال، پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه می توانید در سایت ثبت نام کرده و یا از طریق واتساپ شماره 09195950248 با ما در تماس باشید.