معرفی رشته تغذیه

معرفی رشته صنایع غذایی

معرفی رشته مهندسی صنایع غذایی متخصص تغذیه (Dietitian or Dietician) کیست؟ متخصص تغذیه کسی است که در علوم غذایی یعنی تغذیه انسان و تنظیم و تعدیل رژیم غذایی تبحر دارد. یک متخصص تغذیه به مردم طریقه خوردن برای داشتن شیوه زندگی سالم و دست یابی به اهداف مرتبط با سلامتی را توصیه می کند. متخصص تغذیه در دامنه وسیعی از مکان ها، از درمانگاه ها و بیمارستان ها تا جامعه،…