معرفی رشته مامایی

معرفی رشته مامایی

آشنایی با رشته و شغل مامائی مامایی (Midwifery) شامل مراقبت از زنان در طی حاملگی، زایمان و دوره پس از زایمان و همچنین مراقبت از نوزاد است. مامایی شامل اقداماتی است که به هدف پیشگیری از مشکلات سلامتی در حین حاملگی، تشخیص وضعیت های غیر طبیعی، تدارک امداد پزشکی در زمان ضروری، و اجرای اقدامات اورژانسی در غیاب پزشک؛ انجام می شوند. خدمات مامایی کلید تنظیم خانواده، حاملگی و زایمان…