دسته بندی خدمات ترجمه

انواع خدمات ترجمه

انواع خدمات ترجمه دنیای ترجمه وسیع و در حال رشد است. تکنیک های ترجمه مختلف، نظریه ها و مدل های ترجمه فراوان، انواع مختلف ترجمه تخصصی و خدمات ترجمه با اسامی و دسته بندی های مختلف عرضه می شود. دیگر نمی توان ترجمه را به دسته های کلی ترجمه انسانی و ترجمه ماشینی تقسیم کرد. در این مقاله به معرفی انواع مختلف خدمات ترجمه می پردازیم و اصطلاحات خاص مورد…