طریقه نوشتن پروپوزال

پروپوزال چیست؟ طرح مقدماتی تحقیق چیست؟ چگونه پروپوزال پایان نامه خود را بنویسیم؟ پروپوزال از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ در این مقاله بطور مختصر طریقه تهیه پروپوزال برای پایان نامه کارشناسی ارشد بحث می شود. قبلا طریقه تهیه پیش پروپوزال یا تصویب عنوان پایان نامه بحث شد.

مقدمه ای بر روش تحقیق

تحقیق بخصوص تحقیق دانشجویی مستلزم داشتن عنوان قابل تحقیق و نگارش بخش های بیان مسئله، اهداف پژوهش، سئوالات پژوهش، فرضیه و تعریف متغیرها و ابزار پژوهش غیره است.