آموزش نوشتن محیط پژوهش پایان نامه

آموزش نوشتن پروپوزال – محیط پژوهش

نوشتن پروپوزال – محیط پژوهش پروپوزال چیست؟ پروپوزال از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ چه کسانی پروپوزال نیاز دارند؟ مراحل نگارش پروپوزال چیست؟ روش تحقیق و طرح تحقیق چیست؟ چگونه پروپوزال پایان نامه خود را بنویسیم؟ اینها سئوالاتی است که به ذهن هر محقق و دانشجوی کارشناسی ارشد برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دانشجوی دکترا برای تز دکترا، می رسد. در این مجموعه مقاله به بحث در مورد…

نوشتن جامعه پژوهش پروپوزال، نوشتن پایان نامه

آموزش نوشتن پروپوزال – جامعه پژوهش

جامعه (Population) به مجموعه کل عناصری اطلاق می شود که معیارهای خاصی را دارا می باشند. این عناصر می توانند افراد، خانواده، جامعه، پرونده پزشکی، یک واقعه، یک نمونه آزمایشگاهی یا حتی یک حیوان آزمایشگاهی باشد. این مجموعه عناصر که در سراسر جهان وجود داشته و معیارهای طرح نمونه گیری مطالعه را دارند، جامعه هدف (Target population) اطلاق می شود از قبیل تمامی زنان حامله، تمامی نوزادان زودرس، تمامی افراد مبتلا به دیابت، بچه های مبتلا به بیماری مزمن. در مقایسه با جامعه هدف، بخشی از جامعه هدف که محقق دسترسی منطقی به آنها دارد را جامعه دردسترس (Accessible population) می گویند.