استاندارد ترجمه

۱- استاندارد بین المللی ایزو ۲۳۸۴- بخش اول سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO) یک سازمان جهانی است که با امر استاندارد سازی شیوه ارائه خدمات و اسناد سروکار دارد تا بدینوسیله معیارهای تولید آنها در تمامی حوزه ها یکنواخت و یکسان باشد. استانداردسازی موجب رونق تبادل بین المللی می شود زیرا استانداردی که به طور بین المللی توسط همه شرکاء و افراد مرتبط پذیرفته شده باشد، پارامترهای دقیقی در زمان…

ترجمه فوری متون تخصصی

هفت تکنیک ترجمه متون

هفت تکنیک ترجمه برای تسهیل ترجمه کردن این مقاله به تکنیک های ترجمه می پردازد. همانطور که ترجمه انواع و روش های مختلفی دارد؛ به همین شکل، ترجمه دارای تکنیک های متفاوتی است. تفاوت روش ترجمه با تکنیک ترجمه تفاوت روش ترجمه (method) با تکنیک ترجمه (technique) چیست؟ ساده است، روش ترجمه شیوه ای است که شما کل متن را با توجه به آن ترجمه می کنید، در حالی که…

اشتباهات رایج مترجم ها

اشتباهات رایج مترجم ها

اشتباهات رایج مترجم ها امروز یک سفارش ترجمه ده هزار کلمه ای را انجام دادم. به آخر متن رسیده بودم که هر چی زور زدم عنوان مطلب را بخاطر نمی آوردم. فکر کردم دچار فراموشی شده ام. اندکی تجسم و بعد متوجه شدم که در گرداب روتین غرق شده ام. یک بعد از ظهر پاییزی ده هزار کلمه ترجمه کرده ام، در حالی که یادم نیست محتوای سفارش در مورد…