سطح خود-مدیریتی بیماران ریوی و متغیرهای مربوطه

بررسی سطح خود-مدیریتی در بین بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و رابطه آن با متغیرهای اجتماعی – فردی و بالینی چکیده هدف هدف از این مطالعه بررسی وضعیت خود-مدیریتی بیماران مبتلا به COPD و رابطه آن با متغیرهای فردی اجتماعی و بالینی بود. مواد و روش ها در یک مطالعه مقطعی تعداد ۱۵۴ بیمار مبتلا به COPD (میانگین سنی ۷۳ سال) در چهار بیمارستان تیانجین چین بررسی شدند.…

تاثیر معلمان بر درک از وزن بچه های پیش دبستانی

بررسی تاثیر معلمان بر درک از وزن بچه های پیش دبستانی چکیده هدف در این مطالعه تاثیر معلمان، مادران و خود بچه ها بر سوء برداشت بچه های پیش دبستانی از وزن بررسی شد. زمینه بچه های پیش دبستانی بایستی درک صحیحی از وزن خود داشته باشند و تصویر از بدن مثبت داشته و رفتارهای کنترل وزن سالمی در دوران بچگی نشان دهند. مواد و روش ها در این مطالعه…