تنفس دیافراگمی و نارسایی قلبی

بررسی تاثیر آموزش تنفس دیافراگمی بر بهبودی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی چکیده زمینه و هدف پژوهش تنگی نفس موجب محدودیت فعالیت جسمی و وضعیت عملکردی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی می شود. در این مطالعه عملی به بررسی تاثیر مداخله آموزش تنفس دیافراگمی بر عملکرد بیماران مبتلا به نارسایی قلبی پرداخته ایم. مواد و روش ها مطالعه حاضر از طرح تحقیق نیمه تجربی با گروه کنترل تبعیت می کند.…

محاسبه حجم نمونه پژوهش

اصول تخمین سایز نمونه چکیده زمینه پژوهش برآورد سایز نمونه یکی از ملزومات اصلی و لاینفک مرحل برنامه ریزی تحقیقات کمی است. هرچند ادبیات و متون فراوانی در این رابطه وجود دارد که به تشریح تکنیک های محاسبه سایز نمونه تحقیق می پردازند، بسیاری از این مقالات مفصل بوده و درجات بالایی از پیچیدگی دارند. هدف پژوهش بازنگری چهار پارامتر پایه ای که تعیین سایز نمونه را تشکیل می دهند…

اشعه مادون قرمز و زخم سزارین

بررسی تاثیر اشعه مادون قرمز در بهبود زخم سزارین مادران زائو چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثربخشی اشعه مادون قرمز در بهبود زخم و سطح درد مادران زائو گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل در بیمارستان پودچری هندوستان بود. مواد و روش ها مطالعه حاضر از طرح تحقیق کمّی تعبیت می کند. طرح تحقیق نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه…