طریقه نوشتن پروپوزال

نوشتن پروپوزال

طریقه نوشتن پروپوزال

پروپوزال چیست؟ طرح مقدماتی تحقیق چیست؟ چگونه پروپوزال پایان نامه خود را بنویسیم؟ پروپوزال از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ در این مقاله بطور مختصر طریقه تهیه پروپوزال برای پایان نامه کارشناسی ارشد بحث می شود. قبلا طریقه تهیه پیش پروپوزال یا تصویب عنوان پایان نامه بحث شد.

اجزای پروپوزال

پروپوزال یا طرح مقدماتی پایان نامه از بخش های متعددی تشکیل شده است. علاوه بر این، دانشگاه های مختلف فرم های اختصاصی خود را تهیه و منتشر کرده اند و دانشجو موظف است مطابق فرم پیشنهاد طرح تحقیق پایان نامه دانشکده خود اقدام نماید. در مجموعه یک پروپوزال استاندارد از بخش های زیر تشکیل شده است:

 1. عنوان پایان نامه به فارسی و انگلیسی
 2. مشخصات فردی و تحصیلی دانشجو، مشخصات آکادمیک استاد راهنما و مشاوران
 3. بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق (طریقه نوشتن بیان مسئله)
 4. اهداف آرمانی، هدف کلی و اهداف اختصاصی
 5. فرضیه پژوهش یا سئوالات تحقیق
 6. پیشینه پژوهش یا مروری بر ادبیات موضوع
 7. روش انجام کار
 8. جامعه پژوهش
 9. محیط پژوهش
 10. نمونه پژوهش
 11. ابزار پژوهش
 12. روایی و پایایی ابزار پژوهش
 13. حجم نمونه
 14. طریقه اجرای ابزار پژوهش
 15. روش کار
 16. روش تجزیه و تحلیل داده ها
 17. ملاحظات اخلاقی

در ادامه این مجموع در مقالات بعدی به بحث در مورد هر یک از این 17 بخش یا جزء تشکیل دهنده پروپوزال می پردازیم. همچنین مواردی چون تعریف واژه ها، تعریف متغیرها و جدول متغیرهای پروپوزال، انواع فرضیه و شیوه نگارش فرضیه، مرور متون و پیشینه پژوهش بحث خواهد شد.

عنوان پایان نامه از منابع مختلفی چون علاقه شخصی محقق، پیشنهاد صاحبنظران حوزه موضوع، تحقیقات قبلی، بخش پیشنهادات پایان نامه های گذشته، تجربه بالینی، تجربه شخصی و مانند اینها براساس ضرورت و اهمیت انجام مطالعه مشتق می شود.

ثبت سفارش پایان نامه

عنوان پایان نامه از چند بخش تشکیل شده است و در مبانی روش های تحقیق معمولا قالب PICOT پذیرفته می شود. این قالب بدین معنی است که جامعه پژوهش، مداخله، مقایسه، برآیند مطالعه و زمان انجام کار در عنوان و بیان مسئله قید شود. معمولا عنوان از تاثیر یا رابطه یا توصیف یک یا چند متغیر شروع می شود که در جامعه ای خاص و در زمانی خاص انجام می شود. مثلا:

بررسی تاثیر تدریس به روش نقشه کشی مفاهیم بر یادگیری دانشجویان کارشناسی در سال 1399

در اینجا جامعه پژوهش (دانشجویان کارشناسی)، مداخله (تدریس)، مقایسه (تاثیر تدریس بر یادگیری)، برآیند مطالعه (پیشرفت تحصیلی یا یادگیری دانشجویان) و زمان انجام مطالعه (1399) قید شده است. در مطالعات کمی معمولا به بررسی تاثیر یک یا چند متغیر مستقل بر یک یا چند متغیر وابسته پرداخته می شود. بنابراین متغیرهای اصلی مطالعه در عنوان پایان نامه قید می شوند. در مثال بالا تاثیر متغیر مستقل تدریس به روش نقشه کشی مفاهیم بر متغیر وابسته سطح یادگیری دانشجویان سنجیده می شود. در مطالعات توصیفی معمولا متغیر اصلی مطالعه (متغیر پیشگو یا پیش بینی کننده) در عنوان قید می شود.

ادامه این مطلب در مقالات بعدی بحث خواهد شد. قبل از ادامه بحث نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد، لطفا بخش مبانی تحقیق را مطالعه کنید که شامل مقدمه ای بر روش تحقیق، تعیین ضرورت تحقیق، بیان مسئله و عنوان پایان نامه، نگارش بیان مسئله، طریقه نوشتن بیان مسئله و شیوه نوشتن فرضیه های تحقیق است.

برای سفارش همکاری در نگارش پیش پروپوزال، پروپوزال، پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه می توانید در سایت ثبت نام کرده و یا از طریق واتساپ شماره 09195950248 با ما در تماس باشید.