آموزش نوشتن پروپوزال – جامعه پژوهش

نوشتن جامعه پژوهش پروپوزال، نوشتن پایان نامه

جامعه پژوهش

صرفنظر از طرح تحقیق، هر محققی باید تصمیم گیری کند که چه نمونه یا شیئی را جهت پاسخ به سئوالات پژوهش و یا فرضیه خود مطالعه کند. این پروسه از طریق ایجاد یک طرح نمونه گیری انجام می شود، فرآیندی که شامل انتخاب کسان یا چیزهایی است که در نمونه گنجانده می شود، طریقه انتخاب نمونه و تعداد نمونه ای که در مطالعه شرکت داده می شود. انتخاب های حین تدوین طرح نمونه گیری تاثیر حیاتی بر کیفیت مطالعه و ایجاد شواهدی برای عملکرد حرفه ای دارد.

می دانیم که عملکرد مبتنی بر شواهد (EBP) به تلفیق قوی ترین شواهد پژوهشی با تجربه فردی و نیازهای مصرف کننده اطلاق می شود (بسول و کانون، 2018).

جامعه پژوهش چیست؟

جامعه (Population) به مجموعه کل عناصری اطلاق می شود که معیارهای خاصی را دارا می باشند. این عناصر می توانند افراد، خانواده، جامعه، پرونده پزشکی، یک واقعه، یک نمونه آزمایشگاهی یا حتی یک حیوان آزمایشگاهی باشد. این مجموعه عناصر که در سراسر جهان وجود داشته و معیارهای طرح نمونه گیری مطالعه را دارند، جامعه هدف (Target population) اطلاق می شود از قبیل تمامی زنان حامله، تمامی نوزادان زودرس، تمامی افراد مبتلا به دیابت، بچه های مبتلا به بیماری مزمن. در مقایسه با جامعه هدف، بخشی از جامعه هدف که محقق دسترسی منطقی به آنها دارد را جامعه دردسترس (Accessible population) می گویند. مثلا جامعه نوجوانان حامله ای که در یک مدرسه درس می خوانند، اشخاص دیابتی که جز انجمن دیابت یک منطقه هستند، یک بیمارستان محلی . نمونه (Sample) بخشی از جامعه دردسترس است که براساس یک راهبرد نمونه گیری خاص از جامعه دردسترس انتخاب می شوند و حائز اجزا یا عناصری هستند که داده ها در مورد آنها جمع آوری خواهد شد.

محققان تصمیمات خود را براساس داده های گردآوری شده از نمونه ها می گیرند. هرچند اگر تعداد نمونه کافی نباشد، خطای حیاتی رخ داده و نتایج قابل اعتماد نیست.

در مجموع جامعه پژوهش تحت عنوان مجموعه کاملی از اشخاص یا اشیاء تعریف می شود که حاوی ویژگی های مشترک مورد نظر محقق هستند. جامعه پژوهش در تحقیقات کمّی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در تحقیقات کیفی بیشتر روی فرد تمرکز می شود. به جامعه پژوهش جامعه مطالعه (Study population) نیز اطلاق می شود و شامل کسانی است که در دسترس محقق بوده و می توان از آنها نمونه گیری کرد.

چگونه بخش جامعه پژوهش پروپوزال را تکمیل کنیم؟

برای نگارش جامعه پژوهش پروپوزال، مجددا به مثال قبلی بر می گردیم. تصور کنید عنوان پایان نامه عبارتست از:

بررسی تاثیر تدریس به شیوه نقشه کشی مفاهیم بر یادگیری دانشجویان کارشناسی ترم سوم، سال 2020

معمولا جامعه پژوهش در پروپوزال به زمان آینده و در پایان نامه به زمان گذشته ساده در یک پاراگراف قید می شود. برای نگارش بخش جامعه پژوهش پروپوزال این عنوان به صورت زیر عمل می شود:

در این مطالعه جامعه پژوهش مشتمل بر کلیه دانشجویان کارشناسی ترم سوم است که در دانشگاه ایکس (محیط پژوهش) مشغول به تحصیل بوده و واحد درسی مورد نظر را در سال 2020 دارند.

در معرفی جامعه پژوهش، کلیه افرادی که از بین آنها نمونه گیری انجام می شود به همراه مشخصات محیط پژوهش و زمان انجام مطالعه نوشته می شود.

برای سفارش همکاری در نگارش پیش پروپوزال، پروپوزال، پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه می توانید در سایت ثبت نام کرده و یا از طریق واتساپ شماره 09195950248 با ما در تماس باشید.